Seletický turnaj v malém fotbale

Předpis turnaje

 název: SELETICKÝ POHÁR
 datum konání: 24.6.2017
 prezence: 7:15 hod.
 zahájení: 7:45 hod.
 konečný termín přihlášek: 21.6.2017 platí pro max.16 přihlášených týmů
 přihláška je platná po zaplacení startovného
 startovné: 1 300,‐Kč/tým
 v ceně je občerstvení (max. pro 11 hráčů v týmu)
 registrace a info. na email: tjseletice@gmail.com, tel.777 614 761 – p.Klepač, 721 331 563 – p.Kulhánek
 číslo účtu: 217452817/0300, variabilní symbol bude přidělen pořadatelem po registraci
 hodnotné ceny, bohatá tombola, dále pohár pro vítěze, vyhlášení nejlepšího střelce,osobnosti,nejml.,nejstarší hráč apod.

Pravidla:

 hraje se dle pravidel AMF a tohoto předpisu
 každý tým startuje v jednotných dresech opatřenými čísly
 před zahájením předá tým řádně vyplněnou soupisku hráčů řediteli turnaje
 všichni hráči startují na vlastní nebezpečí
 kolíková obuv je zakázána (hliníkové kolíky)
 tým nastupuje k zápasům ihned po vyzvání,bez čekací doby
 min.počet přihlášených hráčů každého týmu je 5+1 ,max. 11 hráčů na soupisce
 pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel tohoto turnaje

Systém turnaje:

 Skupinový s postupem do K.O.
    Základní skupiny, dle upravených Bergerových tabulek , následně ‐ postup ze skupiny
1.celkový počet bodů
2.počet bodů vzájemných zápasů
3.skóre vzájemných zápasů
4.celkové skóre
5.počet vstřelených branek vzáj.zápasů
6.celkový počet vstřelených branek
7.los
Při remíze v systému K.O. rozhodují 3 penalty, po jedné  až do rozhodnutí
Hrací plán turnaje určí jeho ředitel před zahájením, dle počtu přihlášených týmů.