Mgr. Radka Martínková

Každoročně naše škola pořádá v září adaptační kurz pro všechny šesté ročníky. Po několika různých objektech, kde se tato akce konala, jsme jako osvědčené místo se všemi výhodami zvolili ubytovací zařízení v Seleticích. Pro naše pracovní bloky zde máme k dispozici dva sály a v těsné blízkosti ubytovny využíváme během celého pobytu fotbalové a volejbalové hřiště. Již dvakrát jsme toto místo zvolili i pro náš letní školní tábor. Také osmé ročníky se do Seletic vracejí a tráví zde třídenní kurz zaměřený na volbu povolání. Neocenitelným bonusem pro doprovod žáků je vstřícný přístup veškerého personálu.

Mgr. Radka Martínková

výchovná poradkyně ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady